Informuję, że wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Osina w dalszym ciągu podlega ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.
Do zadań takich zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 6. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów.

Powyższe sprawy, a także inne, jeśli są pilne i niecierpiące zwłoki, można realizować bezpośrednio na terenie Urzędu Gminy Osina w następujący sposób:

 1. interesant dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach wejściowych do Urzędu przywołuje pracownika urzędu, któremu zwięźle przedstawia cel wizyty w urzędzie lub prosi o przybycie pracownika, z którym chce się skontaktować,
 2. pracownik merytorycznie właściwy do załatwienia sprawy w przedsionku Urzędu przyjmuje wniosek, udziela wyjaśnień lub w inny sposób załatwia sprawę interesanta,
 3. w przypadku konieczności załatwienia sprawy w pokoju pracownika merytorycznego, np. wynikającej z konieczności dostępu do systemu komputerowego, interesant (1 osoba) może udać się do tego pokoju wraz z pracownikiem, po dokonaniu dezynfekcji rąk płynem dezynfekcyjnym znajdującym się w przedsionku urzędu; po załatwieniu sprawy interesant jest odprowadzany do drzwi urzędu przez pracownika merytorycznego.

Wszelkie wnioski i pisma mogą być przyjmowane w formie:

 1. korespondencyjnej – na adres: Urząd Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina,
 2. przez ePUAP – na adres https://epuap.gov.pl/, adres skrytki: /b104ha4ecn/skrytka.

Informacje od pracowników merytorycznych można uzyskać w formie:

 1. telefonicznej,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowej).

Wykaz wszystkich pracowników urzędu i ich dane kontaktowe dostępne są poniżej.
Interesanci załatwiający sprawy w urzędzie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, związanych ze stanem epidemii zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Wszelkich płatności prosimy dokonywać wyłącznie drogą on-line na:

 1. podstawowe konto gminy: 18 9375 1012 4200 3216 2000 0010,
 2. konto do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  79 9375 1012 4200 3216 2000 0270

 

STANOWISKO PRACY

IMIĘ

I NAZWISKO

NR TELEFONU

NR WEWN.

NR POKOJU

ADRES

POCZTY

ELEKTRONICZNEJ

URZĄD GMINY OSINA – tel. 91 39 103 90

FAX

-

913910390

71

 

-

Wójt

KRZYSZTOF SZWEDO

913910390

20

103

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz

EMILIAN

PISAREK

508-499-569

17

102

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skarbnik

ANETA

KIJOWSKA-GACH

508-499-613

15

6

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik USC, St. ds. obywatelskich i ewidencji ludności

AGNIESZKA WALKARZ

508-499-549

18

14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. obsługi organów Gminy, działalności gospodarczej, kultury

i zdrowia

WIOLETTA POŚPIESZYŃSKA

508-499-567

21

105

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu

WIOLETA WAKAT

508-499-620

25

112

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr

JADWIGA

SUĆKO

508-499-559

16

101

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. księgowości finansowo-budżetowej

EDYTA GUZ

508-499-563

14

10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. księgowości finansowo-budżetowej

KINGA JOKIEL

508-499-546

32

10

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. podatków i opłat

MAŁGORZATA JAKUBIAK

508-499-661

10

5

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. księgowości podatkowej, egzekucji i płac

JOANNA

ŁATAŚ-GOŁĄB

508-499-503

11

2

ęłęóTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i geodezji

BOGUSŁAW GRODŹ

508-499-573

22

113

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. budownictwa, inwestycji, gospodarki komunalnej i zamówień publicznych

JOANNA MIKLAS

508-499-668

24

108

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. planowania przestrzennego

GRZEGORZ BUNDYRA

508-499-526

26

107

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska

PIOTR

PIWKO

508-499-580

19

111

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

stanowisko ds. gospodarki odpadami

ANNA LECH-MIKOŁAJCZYK

508-499-247

27

11

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

St. ds. informatycznych

DAWID

MITŁOSZ

508-499-607

70

114

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konserwator

PAWEŁ BURIAK

 

 

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSINIE – tel. 91 39 118 12

FAX

-

 

72

 

-

KIEROWNIK OPS

ANNA KALICZYŃSKA

508-499-534

12

8

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor

KAROLINA MARGAS

508-499-405

13

7

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny

MAGDALENA MICHAŁEK

508-499-561

29

9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownik socjalny

ALDONA BRYŚ

508-499-483

30

9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystent rodziny

MAŁGORZATA KOTŁÓW

508-499-621

31

7

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.