Trwa Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze
W dniu 20 lipca Wójt Gminy Krzysztof Szwedo w miejscowości Kikorze sprawdzał zaawansowanie prac polegających na przebudowie drogi, wymianie kanalizacji deszczowej, budowie nowej nawierzchni oraz chodnika.
Wykonawcą inwestycji jest firma MET-INSTAL Sp. Z o.o. Miękowo, która została wyłoniona w przetargu i zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Wartość inwestycji to 798 894,04 zł.  z czego 50% inwestycji zostanie pokryta z w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
Zakończenie prac i oddanie drogi do użytku ma nastąpić we wrześniu 2017 roku.