Droga w miejscowości Kikorze
Trwają prace przy przebudowie drogi w miejscowości Kikorze, w dniu 9 sierpnia została położona ostatnia warstwa masy bitumicznej. Wykonawcą inwestycji jest firma MET-INSTAL Sp. Z o.o. Miękowo, która została wyłoniona w przetargu i zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Wartość inwestycji to 798 894,04 zł. z czego 50% inwestycji zostanie pokryta z w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wójt Gminy Krzysztof Szwedo na bieżąco sprawdza zaawansowanie wszystkich robót, zakończenie inwestycji i oddanie drogi do użytku ma nastąpić we wrześniu 2017 roku.