W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie na terenie województwa zachodniopomorskiego sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne przypominamy, że osoby poszkodowane na skutek tych zdarzeń otrzymają od Rządu RP bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 000 zł, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu - do 100 000 zł. Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd RP w przewidzianej na ten cel rezerwie budżetu państwa. 

W załączeniu pismo wojewody zachodniopomorskiego oraz ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.