Otwarcie nowej drogi w miejscowości Kikorze
W dniu 22 września 2017 Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo wraz z osobami zaproszonymi dokonał uroczystego otwarcia inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kikorze, Gmina Osina”.
Swoją obecnością zaszczycili tą uroczystość Starosta Goleniowski Tomasz Kulinicz, Wicestarosta Tomasz Stanisławski, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Łuczak, Radny Powiatu Bogusław Grodź, Wykonawca inwestycji Józef Szykuć Met-Instal oraz Inspektor nadzoru Michał Dutka. Na otwarciu obecni byli również mieszkańcy Kikorzy w imieniu, których oficjalnego przecięcia wstęgi dokonał Józef Owczarek.
Tradycyjnie już, Ks. Proboszcz Jerzy Labuda poświęcił nową drogę, aby była ona bezpieczna dla wszystkich.
Wójt Krzysztof Szwedo przedstawił informacje na temat inwestycji, której całkowita wartość wyniosła 813039,04 zł z czego 50% stanowić będzie dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Następnie podziękował wykonawcy firmie Met-Instal za dobrą współpracę i fachowe wykonanie.

Głos również zabrał Starosta Tomasz Kulinicz, który zaznaczył, że inwestycja jest przykładem dobrej współpracy między Gminą Osina, a Starostwem powiatowym. Powiat Goleniowski był partnerem tej inwestycji dokładając do niej 100 000,00 zł, za chwilę realizowana będzie kolejna inwestycja, budowa chodnika w Osinie.

Po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy udali się na oficjalne oględziny drogi oraz poczęstunek zorganizowany przez mieszkańców Kikorzy.