Odśpiewano 200 lat
W dniu 4 października 2017 roku Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo oraz Agnieszka Walkarz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Osinie odwiedzili najstarszego mieszkańca Gminy Osina Pana Stanisława Młyńczyka. Okazja była niezwykła, ponieważ w tym dniu wspólnie z rodziną Pan Stanisław Młyńczyk obchodził w Kościuszkach swoje 99 urodziny.

Wójt Gminy Osina życzył Panu Stanisławowi 200 lat w takiej formie jak dotychczas, na pytanie o receptę na długowieczność Pan Stanisław odpowiedział: „Dobrze trzymać z Bogiem, a nie z Diabłem”.

Pan Stanisław Młyńczyk urodził się 4 października 1918 roku w Chorzewie, do Kościuszek przyjechał w październiku 1945 roku, ma 6 dzieci, 17 wnucząt i 36 prawnucząt. Przez wiele lat był Radnym Gminy oraz Komendantem OSP.