WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO ZAKŁADU IKEA INDUSTRY W GOLENIOWIE
W ramach projektu doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły w dniu 31.10.2017 r. uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do zakładu produkcyjnego IKEA INDUSTRY w Goleniowie wraz z opiekunami p. Marcinem Różalskim i p. Renatą Langner. Zwiedzanie zakładu odbyło się od krótkiego szkolenia bhp. Zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe i ochronniki słuchu obejrzeliśmy linie technologiczne związane z produkcją mebli. Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat historii i obecnej działalności firmy IKEA, uczniowie uzyskali wyczerpujące informacje na zadawane pytania. Na młodzieży duże wrażenie zrobiła dobra organizacja pracy, liczba zatrudnionych osób, bogata opieka socjalna oraz nowoczesne wyposażenie i stosowanie najnowszych technologii. Firma inwestuje w młody i dynamiczny zespół pracowników. Umożliwia kształcenie się w zawodach: stolarz, elektryk, mechanik, kucharz, odbycie praktyk zawodowych a w przyszłości dobrze płatną pracę.

Marcin Różalski