Gmina Osina przystąpiła do sporządzenia Program Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022,
na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju.
Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się 
o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacja jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Stąd istotny jest aktywny udział Interesariuszy rewitalizacji w procesie przygotowywania Programu oraz uczestnictwo mieszkańców w podejmowaniu decyzji.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Osina zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w ramach przygotowania Programu Rewitalizacji, które odbędzie się dnia 14.11.2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Osinie o godzinie 12:00.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Osina, wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, jakie zostały ujęte w Programie.

 

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1875) Wójt Gminy Osina zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022.

Termin konsultacji: 09.11.2017-29.11.2017

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Osina na lata 2017-2022 zostanie wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych
w pokoju nr 112 Urzędu Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w godzinach urzędowania, na stronie Gminy Osina pod adresem http://www.osina.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem http://bip.osina.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu i konsultacjach społecznych.

Wójt Gminy Osina
Krzysztof Szwedo

załącznik: PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY OSINA NA LATA 2017-2022