Rozpoczyna się Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości WęgorzyceW dniu 25 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Gminy Osina Wójt Krzysztof Szwedo podpisał z wykonawcą wyłonionym w przetargu Panem Przemysławem Przybylskim (Firma Probud) umowę na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzyce.

Wartość inwestycji wynikającej z przetargu to 731.438,61 zł. brutto, termin realizacja to 7 miesięcy od podpisania umowy, rozpoczęcie prac planowane jest na 7 maja.

W ramach inwestycji całkowicie zostanie przebudowany obecnie funkcjonujący budynek świetlicy w Węgorzycach, dobudowane zostaną również nowe pomieszczenia.

Inwestycja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, tytuł operacji „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Osina polegająca ba budowie placu zabaw i siłowni plenerowej w Osinie oraz przebudowa świetlicy w miejscowości Węgorzyce”.

Dofinansowanie wyniesie 402 777,00 zł, elewacje - widok.