W ramach Konkursu “Granty Sołeckie 2018” dotację w wysokości po 10 000,00 zł uzyskały sołectwa Osina oraz Węgorzyce.
Projekt sołectwa Osina zakłada budowę altany na 100 lecie Niepodległości.
Projekt sołectwa Węgorzyce zakłada samodzielne wykonanie przez mieszkańców mebli kuchennych do nowej świetlicy.
Gmina Osina uzyska również dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł ze środków Marszałka Województwa na modernizację infrastruktury sportowej w 2018, które zostaną przeznaczone na wymianę parkietu na sali gimnastycznej w Szkole w Osinie.