Kolejne dofinasowanie dla Gminy OsinaW ubiegłym tygodniu Krzysztof Szwedo - Wójt Gminy Osina i Aneta Kijowska Gach - Skarbnik Gminy podpisali z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowę na dofinasowanie zadania pn. „ Wymiana nawierzchni na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osinie wraz z malowaniem sali”. Kwota dofinasowania to 20 tys. zł.  Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 100 tys. zł. Gmina Osina ma już podpisane umowy z wykonawcami. Z.P.U.H DEMGRAD s.c. z Nowogardu pomaluje salę, a demontaż parkietu wraz z ułożeniem nowej, kolorowej nawierzchni Tarkett Rekord Sport został zlecony firmie UNIFLOR z Białogardu. Prace na sali rozpoczęły się tuż po zakończeniu roku szkolnego. Jeżeli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, od września młodzież szkolna i mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej.