DWA GRANTY SOŁECKIE DLA GMINY OSINA
W dniu 11 lipca 2018 roku Krzysztof Szwedo - Wójt Gminy Osina i Aneta Kijowska Gach - Skarbnik Gminy oraz Pani Marzanna Grodź w imieniu Sołectwa Osina i Pan Leszek Witek – Sołtys Węgorzyc podpisali z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem umowy na dofinansowanie zadań w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego “Granty Sołeckie 2018”. W ramach Grantu dla Sołectwa Osina 10 000 zł przekazane zostanie na zadanie pn. “Inicjatywa mieszkańców Osiny na Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości – budowa altany". Sołectwo Węgorzyce otrzyma 10 000 zł na Urządzenie swojej wymarzonej Świetlicy w Węgorzycach. Zadania mają zostać zrealizowane do 31 października 2018 roku. Ideą Grantu Sołeckiego jest udział samych mieszkańców Sołectwa w realizacji zadania, mieszkańcy Osiny sami wykonają altanę natomiast mieszkańcy Węgorzyc umeblują swoją świetlicę, która obecnie jest remontowana ze środków PROW 2014-2020.