TRWA BUDOWA ŚWIETLICY W WĘGORZYCACH
W dniu 30 lipca 2018 r. Wójt Krzysztof Szwedo razem z Panią Inspektor Joanną Miklas wizytował budowę świetlicy w Węgorzycach, wykonawcą inwestycji jest Firma Probud.

Wartość inwestycji wynikająca z przetargu to 731.438,61 zł brutto. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem.

W ramach inwestycji całkowicie przebudowywany jest obecnie funkcjonujący budynek świetlicy w Węgorzycach, dobudowane zostały już nowe pomieszczenia.

Inwestycja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, tytuł operacji „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Osina polegająca na budowie placu zabaw i siłowni plenerowej w Osinie oraz przebudowa świetlicy w miejscowości Węgorzyce”.

Dofinansowanie wyniesie 402 777,00 zł,