W Szkole w Osinie kończą się remonty
Obecnie na terenie Szkoły Podstawowej w Osinie trwa remont obejmujący trzy zakresy prac. Prace prowadzone na zewnątrz mają na celu uzupełnienie i malowanie elewacji oraz wymianę opierzenia na dachu budynku. Wewnątrz Szkoły trwa wymiana instalacji elektrycznej oraz wymiana nawierzchni na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osinie wraz z malowaniem Sali. Wszystkie prace prowadzone są w okresie wakacyjnym i mają się zakończyć do połowy sierpnia, aby we wrześniu uczniowie mogli wrócić do wyremontowanej szkoły i nie być narażeni na hałasy i inne niedogodności związane z remontem.

Wójt Krzysztof Szwedo wraz z Inspektor Joanną Miklas na bieżąco nadzorują wszystkie prace.

Wymiana nawierzchni na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Osinie wraz z malowaniem Sali to koszt około 100 tys zł, z czego Gmina Osina pozyskała 20 tys zł ze środków Marszałka Województwa. Malowanie Sali wykonywała firma Z.P.U.H DEMGRAD s.c. z Nowogardu, ułożenie nowej, kolorowej nawierzchni Tarkett Rekord Sport został zlecony firmie UNIFLOR z Białogardu.

Prace związane w wymianą instalacji wykonuje firma Acoma Wartość zadania to 276 852,66 zł brutto, z czego dofinansowanie zadania wyniesie 130 050,00 zł z Działania 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Pracę związane z uzupełnieniem i malowaniem elewacji również wykonuje firma Z.P.U.H DEMGRAD s.c. z Nowogardu, wartość prac to 190 tys zł.