SUSZA 2018 – ODBIÓR PROTOKOŁÓW Z OSZACOWANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Urząd Gminy Osina informuje, że w pok. nr 113 tut. w godz. od 7.30 do 15.30 można odbierać protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych (działach specjalnych) spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.