Wójt Gminy Osina zaprasza na spotkanie 17 września 2018 o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Osinie.

4.09.2018 r. resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zobacz harmonogram pierwszych spotkań, które odbędą się od 4 do 9 września 2018 r.

więcej na stronie https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/czyste-powietrze-spotkania-w-gminach-1/

ulotka do pobrania https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf