1W dniu 20 września 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Bodzęcinie Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo wspólnie z Panią Skarbnik Anetą Kijowską-Gach podpisali z Marszałkiem Województwa Jarosławem Rzepą umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy w Bodzęcinie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Kosztorysowa wartość inwestycji to 671 405,77 zł kwota dofinansowania to 422 952,00 zł. Przy podpisywaniu umowy obecni byli również mieszkańcy Bodzęcina. Wójt Krzysztof Szwedo przedstawił dalsze plany na realizację inwestycji: „Szanowni mieszkańcy, podpisana dzisiaj umowa z Panem Jarosławem Rzepą Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego na rozbudowę świetlicy w Bodzęcinie jest już 6 umową na dofinasowanie budowy lub rozbudowy świetlic w Gminie Osina za mojej kadencji. Dzięki wytężonej pracy pracowników Urzędu Gminy pod moim kierownictwem pozyskaliśmy kilka milionów złotych dofinansowania na te zadania. Z ogromną przyjemnością złożyłem swój podpis na tej umowie, bo wiem jak przez mieszkańców Bodzęcina jest oczekiwana ta inwestycja. Wierzę, że nowa świetlica będzie centrum życia kulturalnego, miejscem gdzie będą się rodziły nowe inicjatywy służące integracji mieszkańców Państwa miejscowości. Według założonego harmonogramu realizacji tego zadania w grudniu ogłoszę przetarg na wyłonienie wykonawcy i mam nadzieję, że w październiku 2019 roku wspólnie będziemy się bawili w nowej, pięknej świetlicy„.