„Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!”

Brian Conklin

kwiat3Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Osina, składam wszystkim pracownikom oświaty serdeczne. Pragnę wszystkim Państwu podziękować za ogromne zaangażowanie i wkład pracy włożony w rozwój Waszych placówek. Dziękuję za Wasz wspólny wysiłek na rzecz najmłodszych, za codzienne czuwanie nad harmonijnym rozwojem naszych dzieci i młodzieży, za wskazywanie właściwych dróg w tym ważnym okresie ich rozwoju. Wyrażam przekonanie, że wszelkie dobro, którego doświadczają w codziennych kontaktach z Państwem, zaowocuje w ich przyszłym dorosłym życiu.

Życzę Państwu samych dobrych dni w życiu osobistym, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wójta Gminy Osina
Krzysztof Szwedo