W dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek)  o godz. 14:00
w Urzędzie Gminy w Osinie, 72-221 Osina 62 (sala obrad nr 106)
odbędzie się spotkanie w sprawie nowoprojektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia łączącego gazociąg podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym. Gazociąg jest realizowany w ramach Programu Baltic Pipe.

Udział w spotkaniu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji o projekcie Baltic Pipe jest na stronie: www.baltic-pipe.pl