Węgorzyce z nową świetlicą

Od grudnia 2018 roku mieszkańcy Węgorzyc mogą się cieszyć z nowej świetlicy wiejskiej.
Gmina Osina wyłoniła w przetargu firmę Probud, która rozbudowała i przebudowała świetlicę wiejską w Węgorzycach. 
Wartość inwestycji wynikającej z przetargu to 731.438,61 zł. brutto.
W ramach inwestycji całkowicie został przebudowany budynek świetlicy w Węgorzycach, dobudowane zostały również nowe pomieszczenia.
Inwestycja była realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, tytuł operacji „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Osina polegająca ba budowie placu zabaw i siłowni plenerowej w Osinie oraz przebudowa świetlicy w miejscowości Węgorzyce”.
Dofinansowanie wyniosło 402 777,00 zł.
Budynek świetlicy w Węgorzycach przeszedł już swój pierwszy sprawdzian, odbyła się w nim wigilia dla mieszkańców Gminy Osina.