Rozpoczyna się trzecia edycja konkursu "Granty sołeckie", którego celem jest wyróżnienie sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. 1,8 mln zł czeka na działania, które m.in. aktywizują społeczność, podnoszą jakość i bezpieczeństwo życia mieszkańców czy służą rozwijaniu demokracji lokalnej. W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wnioski można składać od 1 do 28 lutego 2019 r. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys. zł, na jego realizację ma szansę otrzymać 10 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, pula środków to 1,8 mln zł.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.grantysoleckie.wzp.pl.