28 lutego 2012 roku o 9:00  w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie, odbędą się warsztaty z dziennikarzem „Kuriera Szczecińskiego" Bogdanem Twardochlebem. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie gimnazjalistów chcących poznać pracę dziennikarzy, uczyć się rzemiosła dziennikarskiego a może w przyszłości  pracować w mediach.

Krzysztof Górecki