Plac zabaw i siłownia plenerowa w Osinie W dniu 04 kwietnia 2019 Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo podpisał umowę na budowę placu zabaw i  siłowni plenerowej w Osinie przy Szkole Podstawowej z wyłonionym w przetargu wykonawcą robót firmą JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz z siedzibą w Szczecinie . Wartość podpisanej umowy wynosi 215.988,00 zł. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych takich jak: wieża ze ślizgawką, lokomotywa z wagonem, bujaki, huśtawka, orle gniazdo, zestaw  street workout , wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, motyl, orbitrek.

 Plac zabaw  powstaje na potrzeby oddziałów przedszkolnych.  Z  siłowni plenerowej  będą korzystać  uczniowie szkoły podstawowej  oraz  mieszkańcy Osiny.  Termin wykonania prac  został wyznaczony do 20 sierpnia 2019r.

Budowa placu zabaw jest drugim etapem realizacji projektu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Osina polegająca na budowie placu zabaw i siłowni plenerowej w Osinie oraz przebudowa świetlicy w miejscowości Węgorzyce”, na który Gmina Osina pozyskała fundusze ze środków Unii Europejskiej. Przyznane  dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 wynosi  402.777,00 zł.