świetlica w Bodzęcinie
Dnia 5 kwietnia 2019r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy świetlicy w Bodzęcinie przez Wójta Gminy Osina Krzysztofa Szwedo przy udziale sołtys Pani Anny Pałczyńskiej oraz przedstawiciela spółki wykonawcy Pana  Adama Dembińskiego. Termin realizacji zadania wynosi  6 m-cy. 

W dniu  12 kwietnia 2019 w świetlicy odbędą się jeszcze wybory sołtysa i rady sołeckiej. Potem teren budowy zostanie ogrodzony i  zabezpieczony tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z placu i urządzeń znajdujących się obok świetlicy.