syrenyWójt Gminy Osina działając na podstawie § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96), zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku o godz. 8.41 w Gminie Osina zostaną uruchomione treningowo syreny alarmowe na czas jednej minuty, zgodnie z wnioskiem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 kwietnia 2019 roku (w załączeniu).