2019 05 31 granty

Ogłoszono wyniki konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „ Granty sołeckie”. W wyniku oceny trzy wnioski z sześciu złożonych przez Wójta Gminy Osina zdobyły granty w wysokości 10.000 zł każdy. Zwycięzcami są sołectwa i ich projekty: Bodzęcin „Urządzamy swoją świetlicę w Bodzęcinie”; Krzywice „ Tworzymy skwer Street Workout”; Węgorza „ Ścieżka ku wspomnieniom”. W Bodzęcinie mieszkańcy przeznaczą pieniądze na zakup krzeseł, stołów i mebli kuchennych do nowo rozbudowywanej świetlicy wiejskiej. W Krzywicach obok świetlicy zostanie zamontowany zestaw słupków i drążków do ćwiczeń wykorzystujących własną masę ciała, natomiast w Węgorzy zostanie wykonana ścieżka alei głównej cmentarza.