ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS UPAŁÓWPodczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30ºC i więcej, nasila się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania organizmu. W tym czasie należy otoczyć szczególną troską dzieci, osoby starsze i chore. Stosowanie zasad przedstawionych w zamieszczonej poniżej ulotce pozwoli uniknąć udaru cieplnego lub przegrzania organizmu.