Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2019 zarządziła na niedzielę 28 lipca 2019 r. wybory do izb rolniczych. Wszelkie informacje dot. wyborów są dostępne na stronie internetowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej: www.zir.pl
Siedziba Komisji Okręgowej w Gminie Osina: świetlica wiejska przy Urzędzie Gminy Osina 62, 72-221 Osina.
Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej – do wglądu zainteresowanych w pok. nr 5 (parter).
UWAGA: głosowanie w dniu 28.07.2019 r. w godz. od 8.00 do 18.00