Uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Osina ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Osina.

Dokumenty z tym związane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy pod adresem bip.osina.pl w zakładce „Informacje / Wolne stanowiska pracy”.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 14 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.