KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że do dnia 31.10.2019 został wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń w I Ogólnopolskim Konkursie Młodzieży „ Moja Wizja Zero- Strategia Prewencji w Rolnictwie”. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego filmu promocyjnego zgodnie z tytułem konkursu. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata. Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl oraz placówkach terenowych KRUS