INFORMACJACelowy Związek Gmin R-XXI oraz Wójt Gminy Osina zapraszają do spotkań edukacyjnych mieszkańców Gminy Osina z zakresu prawidłowej segregacji odpadów komunalnych (szczególne uwzględnienie frakcji biodegradowalnej, która będzie obowiązywała w naszej gminie z dniem 01.01.2020 r.). Gmina Osina podejmuje w/w działania pod kątem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Terminarz spotkań z mieszkańcami:

 

Jeżeli w danym terminie nie odpowiada Państwu miejsce spotkania zapraszamy na szkolenia do innych miejscowości.