2019 11 19 szkolenia

W ubiegły weekend w świetlicy wiejskiej w Osinie odbył się kolejny kurs komputerowy w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” organizowany przez Gminę Osina w partnerstwie z Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych AWIS .  Darmowe szkolenia odbyły się już następujących miejscowościach naszej gminy: Krzywicach, Przypólsku, Redostowie i Kościuszkach. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 będą prowadzone są na terenie gminy Osina do lutego 2020. Na ten cel otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 148.320 zł
Osoby chcące wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu zapraszamy do składania deklaracji udziału dostępne do pobrania www.osina.pl lub w siedzibie Urzędu Gminy Osina i AWIS.