Wójt Gminy Osina – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.