Od dnia 1 lipca 2020 r. zostaje przywrócona obsługa bezpośrednia w punktach nieodpłatnych porad prawnych. Abu skorzystać z usługi należy dokonać rejestracji internetowej przez stronę: https://np.ms.gov.pl lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 pod numerem telefonu 91 471 02 24.

Korzystających z nieodpłatnego poradnictwa obowiązują następujące zasady ustalone przez Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego:

  1. Do punktu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby zdrowe z osłoną na usta i nos - maseczka jednorazowa lub wielorazowa, a w przypadku osób, które ze względu zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa - PRZYŁBICA,
  2. Czekając na wejście do punktu należy zachować dystans 2 m,
  3. Do punktu nie należy przynosić zbędnych rzeczy,
  4. Każda osoba korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów - długopis, notatnik.

Z poważaniem
Emilian Pisarek
Sekretarz Gminy Osina