Drodzy Rodzice dzieci oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie.
Informujemy, że oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie będą uruchomione  od 10 sierpnia 2020 r.  w godzinach od 630 do 1600
Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest dokonanie pisemnego zgłoszenia dziecka poprzez wypełnienie i dostarczenie do SP w Osinie  „Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zapoznaniu się i akceptacji Procedury bezpieczeństwa i  postępowania w trakcie pandemii COVID-19 w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w  Osinie” – dostępnego na stronie szkoły http://sposina.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania.

Tatiana Olbert
Dyrektor Szkoły Podstawowej
 im. Bronisława Malinowskiego
w Osinie.