ENEA Operator sp. z o.o informuje, że w dniu 28 marca 2012 roku w miejscowościach Kościuszki i Węgorza nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w godzinach od 10.00 do 14.00.