Wójt Gminy Osina
ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora ds. funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu

Dokumenty przyjmowane będą do dnia 27 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: http://bip.osina.pl/strony/3059.dhtml