Drukuj

Podpisana umowa na przebudowę świetlicy i remizy w Redle

W dniu 11.02.2021 r. Wójt Gminy Osina Krzysztof Szwedo podpisał umowę z wykonawcą robót Przemysławem Przybylskim reprezentującym firmę „PROBUD”  na realizację inwestycji polegającej na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską oraz budowa budynku remizy OSP w Redle”. Przy podpisaniu umowy obecny był Andrzej Łuczak Przewodniczący Rady Gmina Osina.
W postępowaniu przetargowym brało udział 4 wykonawców. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 1.132.744,03 zł,  najdroższa oferta opiewała na kwotę  1.464.978,48 zł.
Prace budowlane będą polegały na przebudowie istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudową dachu oraz nowym rozmieszczeniem pomieszczeń. Obiekt dostosowany będzie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonane zostaną  nowe instalacje wewnętrzne oświetleniowe, alarmowa, teletechniczne, klimatyzacji, c.o.
Nowy budynek OSP będzie zlokalizowany bezpośrednio przy świetlicy i będzie pełnił funkcję garażowo socjalną dla przyszłych użytkowników. Obiekt będzie wyposażony w instalację c.o. z nagrzewnicą wodną w garażu, wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Ponadto w  ramach zagospodarowania terenu wykonana będzie przebudowa istniejącego wjazdu oraz nowy plac utwardzony przed budynkiem, przebudowa przyłącza energetycznego, budowa kanalizacji sanitarnej zewnętrznej do zbiornika bezodpływowego.
Wartość planowanych do wykonania prac wynosi  1.132.744,03 zł brutto.


Przekazanie placu budowy odbędzie się 16 lutego br. Zgodnie z umową, wykonawca zrealizuje inwestycję do 15 listopada 2021 r.
Na realizację inwestycji  Gmina Osina pozyskała wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 1 000 000,00 zł (milion złotych).
W wyniku I   naboru wniosków z RFIL  pozyskano 500 tys. złotych, pozostałe 500 tys. Gmina uzyskała w wyniku II naboru  na wnioskowane zadanie  pn.”Budowa remizy  OSP w Redle”.
Pozyskane środki finansowe zostały w całości  przeznaczone na budowę remizy OSP i przebudowę świetlicy w miejscowości Redło.