Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony Przez Wójta Gminy Osina konkurs grantowy „Dla naszej wsi” swoje projekty zgłosiły następujące sołectwa.

 

W pierwszej kategorii:

Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz przedsięwzięć kultywujących lokalną tradycję swój udział zgłosiły sołectwa:

Nazwa Sołectwa

Tytuł projektu

Bodzęcin

Wycieczka autokarowa nad morze

Kościuszki

Dzień Dziecka - Gminny turniej tenisa ziemnego

Osina

Tańcowała Dynia z Jabłkiem

Kikorze

Warsztaty florystyczne

Krzywice

Krzywickie Karasie

Węgorza

Dzień Węgorza i Innej Rybki

Redło

II Rajd rowerowy - Redło 2012

Alokacja środków na organizację przedsięwzięć rekreacyjno-kulturalnych oraz wydarzeń kultywujących lokalną tradycję wynosi 5000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania na organizację jednej imprezy wynosi 1000,00 zł.

W drugiej kategorii:

Działania inwestycyjne na terenie miejscowości Gminy Osina swój udział zgłosiły sołectwa:

Nazwa Sołectwa

Tytuł projektu

Bodzęcin

Estetyczna wieś

Kościuszki

Remont ogrodzenia basenu przeciwpożarowego w Kościuszkach

Krzywice

Działania inwestycyjne na terenie miejscowości Krzywice

Osina

Zacisze na placu zabaw

Kikorze

Organizacja miejsca rekreacyjno-piknikowego przy świetlicy wiejskiej w Kikorzach

Redło

Altana Rekreacyjno-Kulturalna - Etap II

Węgorza

Wykonanie altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz zakup grilla kamiennego

Redostowo

Zakup kosiarki

 

Alokacja środków na zadania inwestycyjne wynosi 20.000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację inwestycji wynosi 10.000,00 zł.

W dniu 3 kwietnia 2012 roku o godzinie 12.00 Komisja Konkursowa w składzie:

Tomasz Trykacz                     - Przewodniczący Komisji,

Bogumiła Kobus                    - Z-ca Przewodniczącego Komisji,

Agnieszka Stępień                  - Członek Komisji,

Andrzej Łuczak                     - Członek Komisji,

Michał Wiatr                          - Członek Komisji,

   Będzie oceniać wnioski o dofinansowanie w oparciu o wytyczne zawarte w regulaminie konkursu, o wynikach konkursu poinformujemy niezwłocznie na stronie internetowej www.osina.pl.