Wójt Gminy Osina ogłasza nabór ofert na realizację przedsięwzięcia pn. „Wycinka drzew na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Osina”. Dokumentacja dla oferentów dostępna jest pod adresem https://bip.osina.pl/strony/3191.dhtml