Dnia 03.04.2012 roku 36 uczniów Szkoły Podstawowej przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty, jednego z pierwszych ważnych egzaminów w życiu.

Przed wejściem na salę, u wszystkich przystępujących do testu, było widoczne, lekkie zdenerwowanie. Uczniowie na napisanie testu zawierającego zadania z przedmiotów humanistycznych i matematyczno – przyrodniczych mieli 60 minut. Test składał się z 26 zadań (20 zadań zamkniętych i 6 otwartych). Twórcy tegorocznego sprawdzianu skupili się na zbadaniu umiejętności uczniów m. In. czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania wiedzy w praktyce. Dwa ostatnie zadania polegały na tworzeniu wypowiedzi pisemnej tj. instrukcji i opowiadania.

Odczucia naszych uczniów są różne, jedni uważali, że był łatwy, drudzy, że sprawiał on jednak trochę trudności. Teraz zarówno uczniowie, jak i nauczyciele razem oczekują na wyniki.

Nasz pierwszy egzamin - kwiecień 2012