Wójt Gminy Osina ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Osina

Dokumenty przyjmowane będą do dnia 19 lipca 2021 r. w Urzędzie Gminy Osina, Osina 62, 72-221 Osina, w sekretariacie (pok. nr 101).
Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Informacje” > „Wolne stanowiska pracy” > Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony środowiska
lub bezpośrednio pod linkiem: http://bip.osina.pl/strony/3210.dhtml