Drukuj

Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2012 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Gminy Osina Komisja konkursowa po zapoznaniu z treścią wniosków o dofinansowanie podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania projektów inwestycyjnych dla miejscowości:

Następnie komisja przystąpiła do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz przedsięwzięć kultywujących lokalną tradycję.
Po przeprowadzonym głosowaniu dofinansowanie na organizację imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz przedsięwzięć kultywujących lokalną tradycję przyznano sołectwom:

Dofinansowanie w wysokości 1000,00 zł otrzymały miejscowości:

Przewodniczący Komisji
Tomasz Trykacz