Drukuj

Postaw na siebiePowiat Goleniowski / Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie zapraszają do udziału w projekcie „POSTAW NA SIEBIE”. Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wyniku utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy który przechodził procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, zamieszkujących obszar pow. goleniowskiego.