"DZIELNICOWY W MOICH OCZACH"
Dnia 18 czerwca 2017 r. w Komisariacie Policji w Nowogardzie odbyło się wręczenie nagród za udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. „Dzielnicowy w moich oczach”, którego celem było przedstawienie sylwetki dzielnicowego.
Z naszej szkoły nagrodę otrzymał uczeń klasy III b Marcel Bojko, który zajął II miejsce.
Uczeń otrzymał od Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie, podinsp. Małgorzaty Figury dyplom oraz upominki. Zapoznał się ze specyfiką pracy policjanta oraz zwiedził budynek komisariatu. Gratuluję zwycięzcy i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu.

Katarzyna Paczkowska