Miejscowość

Liczba stałych mieszkańców

Zmiana

2017

K

M

2018

K

M

Bodzęcin

239

114

125

243

117

126

+4

Kikorze

275

135

140

280

135

145

+5

Kościuszki

337

161

176

339

160

179

+2

Krzywice

198

94

104

202

96

106

+4

Osina

859

446

413

861

445

416

+2

Przypólsko

80

40

40

79

37

42

-1

Redło

221

110

111

222

112

110

+1

Redostowo

143

74

69

146

74

72

+3

Węgorza

325

161

164

327

161

166

+2

Węgorzyce

220

117

103

219

115

104

-1

Suma

2897

2918

+21

Kolumny K M oznaczają liczbę kobiet i mężczyzn i są doliczone do sumy rocznej.