Drukuj

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie trafiła pierwsza dostawa żywności finansowana ze środków unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących realizowanego w Podprogramie 2014. Żywność wydawana była według ustalonej ilości tj. po 7,3 kg produktów żywnościowych na 1 osobę w rodzinie. Następna dostawa planowana jest w styczniu 2015r.

Całość pierwszej dostawy liczyła ponad 1,5 tony. Wśród asortymentu pozyskanych artykułów żywnościowych znajdowało się m.in. makaron świderki, mielonka wieprzowa, cukier biały, olej rzepakowy oraz mleko.

Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Pomoc w ramach programu PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.: 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 684 zł na osobę w rodzinie. Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny.