Drukuj
kapital_ludzki_65px.jpg z_bda_65px.jpg ue_lewe_65px.jpg

W związku z realizacją partnerskiego Projektu systemowego Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia profesjonalnych szkoleń z zakresu aktywnej integracji, tj.:

  1. TRENINGÓW PSYCHOLOGICZNYCH
  2. PORAD TERAPEUTY RODZINNEGO

Termin realizacji zlecenia: kwiecień - grudzień 2012r. Przy sporządzaniu oferty (programu zajęć) prosimy o uwzględnienie następujących założeń:

- grupowymi i indywidualnymi spotkaniami objętych zostanie 14 beneficjentów i ich rodzin,

- wskazanie narzędzi jakimi będzie posługiwał się prowadzący w pracy ze wskazanymi beneficjentami

- czas realizacji zadania - miesiące:

- prowadzący we własnym zakresie zabezpiecza materiały potrzebne do realizacji spotkań.

Kryteria wyboru oferty:

- ocena umiejętności oraz doświadczenia,

- umiejętność aktywizowania grupy i pracy w zespole,

- dyspozycyjność,

- cena jednostkowa za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie – w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert zawierających CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie i plan pracy z grupą beneficjentów - w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Psycholog - prowadzący zajęcia” w pokoju nr 10 Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie, bądź pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej, Osina 62, 72-221 Osina ( decyduje data wpływu do Ośrodka) w terminie do dnia  17.02.2012

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami – po ocenie ofert wybrany prowadzący zostanie poinformowany telefonicznie i zaproszony do OPS w Osinie w celu ustalenia dalszych szczegółów współpracy.

Prosimy o zawarcie w swojej aplikacji klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”.