Drukuj

Na mocy podpisanego 9 grudnia 2015 r. Porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Osina i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie już po raz szósty realizowany jest w Osinie Program Prac Społecznie Użytecznych.  11 osób skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia. Koordynatorem działań jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie.

Prace rozpoczęły się od 04.01.2016 r. i potrwają do 31.12.2016 r.

Wszystkie wytypowane osoby są bezrobotne i rekrutują się spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te zaangażowane są do różnego rodzaju prac wykonywanych pod nadzorem sołtysów poszczególnych miejscowości.

Koszty zatrudnienia pokrywa w 40% gmina Osina, w 60% Powiatowy Urząd Pracy. Wymiar czasu pracy nie może przekraczać 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

Głównym celem tej akcji jest przygotowanie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy. Dodatkową zaletą tej formy pomocy jest uzyskanie przez pracowników społecznie użytecznych wynagrodzenia za pracę a dla gminy możliwość zaangażowania tych osób do różnych prac porządkowych, remontowych czy obsługi imprez gminnych.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Osinie
Marcin Płusa