b_300_170_16777215_0_0_images_stories_2017_2017_08_08_niebieskie_pogotowie2.jpg

Uprzejmie informujemy, że Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) rozszerzyło swoją działalność.

Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002. i dostępny jest bezpłatnie i przez całą dobę.

Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Nowa oferta Pogotowia „Niebieska Linia” obejmuje m.in.:

konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00;

konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00 – 22.00;

konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje o działalności oraz formach wsparcia dostępne są na stronach internetowych Pogotowia: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org